Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini ýa-da degişli däldigini tassyklamak üçin ýüz tutulanda resminamalaryň sanawy
Goşundylar

Terjimehal (nusga)

Göwrümi 248 kb

ÝÜKLE


Terjimehal

Göwrümi 335 kb

ÝÜKLE


Arza

Göwrümi 257 kb

ÝÜKLE


Sowalnama (nusga)

Göwrümi 220 kb

ÝÜKLE


Sowalnama

Göwrümi 197 kb

ÝÜKLE


Заявление о подтверждении гражданства

Göwrümi 263 kb

ÝÜKLE