Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini ýa-da degişli däldigini tassyklamak üçin ýüz tutulanda resminamalaryň sanawy
Goşundylar

Автобиография (образец)

Göwrümi 248 kb

ÝÜKLE


Автобиография

Göwrümi 335 kb

ÝÜKLE


Заявление

Göwrümi 257 kb

ÝÜKLE


Опросный лист (образец)

Göwrümi 220 kb

ÝÜKLE


Заявление о подтверждении гражданства

Göwrümi 263 kb

ÝÜKLE